De Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN) is een organisatie die sinds haar oprichting in 1950 de technische, maatschappelijke en economische belangen behartigt van haar leden. Leden kunnen bij de bond terecht voor advies en ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied. BOVATIN-leden hebben bovendien inkoopvoordelen bij diverse organisaties als het gaat om materialen, verzekeringen, pensioenen en, last but not least, incasso.

De BOVATIN staat ook voor de belangen van de branche als geheel. Zo onderhandelt de BOVATIN over veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden met diverse organisaties binnen en buiten de bouwwereld.
Bovatin onderhandelt niet alleen, maar is ook vertegenwoordigd in tal van organisaties om daar de belangen van hun leden te behartigen. De BOVATIN is bijvoorbeeld aangesloten bij de Aannemers Federatie Nederland (AFN). In deze organisatie is Bovatin vertegenwoordigd in de commissie CAO en ARBO,enz. 

Lees Bovatin Info klik hier