De Stichting Beroepsonderwijs Regio Helmond zet zich al jaren in voor het opleiden van tegelzetters. Een gesprek met directeur Pieter van Kessel en docent Ton Borrenbergs (zelf tegelzetter) over de noodzaak van goed opgeleid personeel, het voorkomen van kennisverlies en het verbeteren van het beroepsimago. “Onze leerlingen zijn zeer gemotiveerd en willen graag aan de slag.”

Van timmerman tot wegenbouwer en van leidinglegger tot tegelzetter, men kan er terecht voor een goed begeleide opleiding op MBO niveau. Hiertoe werkt men samen met de ROC Ter Aa die op hetzelfde adres gehuisvest is. Pieter van Kessel vat de situatie van de opleiding tot tegelzetter kernachtig samen: “De opleidingsbereidheid van de lokale tegelzetbedrijven is ver onder de maat.”  “Men is bang om eigen concurrenten op te leiden. Dus denk ik: wil je dat voorkomen, dan moeten er nog meer mensen opgeleid worden, dan haalt de concurrent ze niet bij je weg want dan is er keuze genoeg in goed personeel. Het niveau van werken moet omhoog, de branche en de consument hebben daar recht op”, zo zegt Van Kessel strijdbaar. Leerlingen krijgen een leerbedrijf toegewezen via SBRH, dat nog een van de weinige opleidingscentra is dat tegelzetten als een BBO/BBL opleiding (combinatie werken en leren) aanbiedt. “Als de leerling zelf een bedrijf heeft benaderd, bijvoorbeeld vanuit een stage, is dat ook prima. Voorwaarde is wel dat het leerbedrijf beschikt over een leermeester die een cursus in begeleiden heeft gevolgd. We waken er voor dat een leerling als een jojo wordt gebruikt door een leerbedrijf: alleen maar praktijkervaring aanbieden wanneer er werk is. Het begeleiden door de leermeester gaat verder dan alleen maar toezicht houden tijdens het werk”, aldus Ton Borrenbergs, die al vanaf 2007 lesgeeft.

Borrenbergs: “Ons motto is samenwerken in opleiden. Onze leerlingen helpen elkaar ook, dat brengen we hen bij. Je bent straks misschien concurrent, maar je blijft ook vakbroeders. En die delen kennis en helpen elkaar bij een probleem. Zo verwachten wij ook een helpende hand van leveranciers en zettters.”